Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    

ขอขอบคุณ บริษัท เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี จำกัด

             

บริษัท คอนเฟิร์ม ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล จำกัด ขอขอบคุณ บริษัท เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี จำกัด

ที่มอบความไว้วางใจใช้บริการการจัดนำเที่ยวและ ทำกิจกรรม TeamBuilding  นครนายก 2 วัน 1 คืน

พัก โรงแรมอิงธาร รีสอร์ทโดยครั้งนี้ได้ทำกิจกรรม TeamBuilding ณ โรงรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

สร้างความสนุกสนานและได้เนื้อหาสาระในการทำกิจกรรมเป็นกลุ่มเป็นอย่างมาก 

             นอกจากนี้ ได้นำพาสู่การเรียนรู้โครงการพระราชดำริศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ เพื่อศึกษาแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริคอนเฟิร์มทัวร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า

คงได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี จำกัด  อีกครั้งในโอกาสต่อไป

ทีมงาน คอนเฟิร์มทัวร์ขอขอบคุณด้วยใจเป็นอย่างสูงครับ

           

     

      

      

         

      

         

      

                      

                                         

 วันที่สร้าง: 2016-08-15 15:26:17   E-mail:mr.oktour006@gmail.com   ผู้เขียนข่าว: บริษัท คอนเฟิร์ม ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล จำก  

 

Name:
E-mail:
Message:
Security Code
Insert Security Code
 
           

สอบถามราคารถบัสเช่า
ศูนย์รวมรถเช่า เรามีรถมากกว่า 100 คัน

ข้อมูลท่องเที่ยว 77 จังหวัด