รับจัดฝึกอบรมสัมมนา

จัดอบรมสัมมนา พัฒนาคน พัฒนาองค์กร รูปแบบใหม่
Team Building / Walk Rally / กลุ่มสัมพันธ์ / กิจกรรมสันทนาการ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  
 

เพิ่ม Productivity ขององค์กร        เกิดการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์
“คน” มีความสุข เกิดความรัก ความผูกพันธ์ต่อองค์กร

     

 

คิด... เป็นทีม             ทำ... เป็นทีม           พัฒนาสู่องค์กร... ทีมงานคุณภาพ
 

      บริษัท คอนเฟิร์ม ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล จำกัด เราเชี่ยวชาญการจัดสัมมนา จัดกิจกรรมบันเทิงเชิง
สาระและรูปแบบการจัดงานปาร์ตี้ Theam ต่างๆ และเพื่อให้การจัดอบรมสัมมนาพนักงาน และการจัด
กิจกรรม Outing ประจำปีของท่านเป็นไปอย่างสนุกสนาน และบรรลุตามวัตถุประสงค์หลักขององค์กร

โทร... ปรึกษากับทีมงาน คอนเฟิร์มทัวร์ เราช่วยคุณได้

      ทีมงานเรา ยินดีให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบกิจกรรม รูปแบบการจัดงานปาร์ตี้ จัดหาสถานที่
จัดโปรแกรมการพักผ่อนประจำปี ให้สอดคล้องกับเวลาและงบประมาณ ของท่าน.... ด้วยความจริงใจ

 

 

 

สร้างคนให้มีความสุข
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

 

 
“การพัฒนา” ต้องเริ่มที่จิตใจ
จะพัฒนาใดใดก็ได้ผล
การพัฒนาต้องเริ่มที่ใจคน
จึงจะเกิดผล “พัฒนา” ที่ถาวร

 

รวมพลังเป็นหนึ่งมุ่งสู PMQA Super Team Work
รวมพลังเป็นหนึ่งมุ่งสู PMQA Super Team Work
พิชิตงาน ประสานใจเป็นหนึ่ง กิจกรรม OD
พิชิตงาน ประสานใจเป็นหนึ่ง กิจกรรม OD
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ชลบุรี CSR เพื่อสังคม
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ชลบุรี CSR เพื่อสังคม
อ่านต่อ ผลงานที่ผ่านมา     
 

เที่ยวทั่วไทย ไปกับ...

คอนเฟิร์มทัวร์ แอนด์ ทราเวิล


สอบถามราคารถบัสเช่า
ศูนย์รวมรถเช่า เรามีรถมากกว่า 100 คัน

ข้อมูลท่องเที่ยว 77 จังหวัด